Tyršovo nám.č.186, Plumlov
+420 737 861 739
zlata.puska@post.cz

Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC JET

Created with Sketch.

Obranný sprej pepřový Anti-Attack OC JET

80.00 

JET (střela) – dosah až 6m.

Pepřový sprej (vysoce koncentrovaný Oleoresin Capsicum – OC) o objemu 20 ml. Výstřik má charakter paprsku, po zasažení dostane útočník mnohem vyšší dávku než u mlhy. Při stálém stlačení trysky je obsah nádobky vystříkán (vyprázdněn) do 6-ti sekund.
Vyrobeno v Německu.
Sprej nelze opětovně plnit.

Popis

R-S věty:
Pozor: S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí „Prodej od 18let“. R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S-9 Skladujte na dobře větraném místě. S-23 Nevdechujte aerosol. S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima. R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:
S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.